Các bạn tuyệt đối không bao giờ được bắt đầu một bài thuyết trình bằng câu nói “Hôm nay tôi run lắm. Tôi chuẩn bị chưa kỹ. Lần đầu tôi thuyết trình, mọi người thông cảm” Đó không phải là sự khiêm tốn, mà là sự thành thật không cần thiết. Câu nói này, hoặc sẽ làm người nghe bực mình vì bạn có vẻ không tôn trọng họ. Hoặc sẽ làm người nghe lơ là vì họ thôi mong đợi một bài nói hay. Hoặc sẽ vô tình dựng một tấm trần, để cho dù bạn làm tốt nhất thì khán giả vẫn nghĩ bài nói của bạn ở mức xoàng thôi. Luôn luôn, khi bạn đứng trước đám đông, chỉ nói hôm nay bạn sẽ nói về chủ đề gì, và có bao nhiêu chơi hết bấy nhiêu.
- Được dạy cách đây 3 năm giờ vẫn xài tốt. (via chuyencuabeo)

Tôi chẳng biết vì sao

Thành phố mùa này nhiều nỗi buồn đến vậy

Người đến, người đi, người mở lòng, người che đậy

Nhưng gương mặt ai cũng thoảng thoảng ánh chiều

- (via hoc-sinh-gioi)

(Source: hoaithanh96)

(Source: blush-es)

(Source: punkflunked)

ilovewords:

[ i l o v e w o r d s ]

sometimes I kiss people I shouldn’t kiss and let them unbutton my jeans sometimes I leave English class without asking and walk in angular circles until I can hear the blood rushing under my skin sometimes I run until I can’t breathe sometimes I sit in the rain sometimes I sleep for six hours in the middle of the day

sometimes I drive too fast and listen to my music so loud that it hurts sometimes I drink until everything goes black and I don’t remember talking about you all night (even though I do)

sometimes I cry about books and about people who died hundreds of years ago sometimes I don’t cry even though I want to more than anything sometimes I ignore the people I love sometimes I hold myself to keep everything in because you are not here to do it

sometimes I think I’m alive sometimes I think I probably never will be

- L.C.  (via her0inchic)

(Source: porn4smartgirls)

ngoccjoker:

Đôi lúc tôi thấy thật kỳ lạ. Mong manh cũng là duyên. Bền chặt cũng là duyên. Có những mối duyên dù thận trọng gìn giữ đến mấy, rồi cũng chẳng còn. Có những mối duyên năm lần bảy lượt tưởng đã đứt, nhưng rồi vẫn còn mãi…

ngoccjoker:

Đôi lúc tôi thấy thật kỳ lạ. Mong manh cũng là duyên. Bền chặt cũng là duyên. Có những mối duyên dù thận trọng gìn giữ đến mấy, rồi cũng chẳng còn. Có những mối duyên năm lần bảy lượt tưởng đã đứt, nhưng rồi vẫn còn mãi…

broken-suicidal-reality:

Everyday.