february-wooden-fish:

Mọi người đều nói tuổi trẻ không biết hối hận, thực ra tuổi trẻ sao không thể hối hận chứ?Trái tim của những người trẻ tuổi có sự dịu dàng và tàn khốc trần trụi, và cũng dễ dàng làm tổn thương người khác. Thời gian trôi đi, chúng ta sẽ lãng quên rất nhiều người, nhưng những người từng làm tổn thương đó, sẽ mãi mãi được khắc sâu, rõ nét trong tuổi thanh xuân có hối hận của chúng ta.Tôi không thể quay về thời niên thiếu ấy | Đồng Hoa

february-wooden-fish:

Mọi người đều nói tuổi trẻ không biết hối hận, thực ra tuổi trẻ sao không thể hối hận chứ?
Trái tim của những người trẻ tuổi có sự dịu dàng và tàn khốc trần trụi, và cũng dễ dàng làm tổn thương người khác. Thời gian trôi đi, chúng ta sẽ lãng quên rất nhiều người, nhưng những người từng làm tổn thương đó, sẽ mãi mãi được khắc sâu, rõ nét trong tuổi thanh xuân có hối hận của chúng ta.


Tôi không thể quay về thời niên thiếu ấy | Đồng Hoa

loyaltothemightiestheroes:

THATS RIGHT.

(Source: splendous)