cake-stuff:

More dessert & baking inspiration: http://cake-stuff.tumblr.com/

cake-stuff:

More dessert & baking inspiration: http://cake-stuff.tumblr.com/

kitesquotes:

"Mọi vật đều có thời điểm của mình. Em đừng cố rút ngắn thời gian. Nếu trái chưa chín thì đừng nên hái. Nếu nhộng chưa chín thì đừng phá vỡ kén tằm. Nếu chưa gặp được tâm hồn đồng điệu thì đừng gửi trao trái tim. Đừng để thế giới này tác động. Xuân qua Hè tới. Đông sang thu về.Đừng nôn nóng khi nhìn thấy những loài cây khác đã khoe lá khoe hoa. Hãy cứ bình tâm. Hãy đợi thời điểm của mình, em nhé. Hãy tận dụng những khoảng lặng này để bồi đắp cho chính mình và học cách khám phá điều sẽ xảy ra. Nếu em biết suy tư, khoảng thời gian chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa.Vì thế, dù cuộc sống có trôi nhanh biết mấy, em nhớ để dành trong đời mình những khoảng lặng thời gian cho sự đợi chờ. Không chỉ như chờ đèn xanh bật sáng ở ngã tư, mà như chờ rượu chín rồi hãy uống.”

{Truyện ngắn: Như chờ tình đến rồi hãy yêu trích trong quyển ” Nếu biết trăm năm là hữu hạn” của Phạm Lữ Ân}des by Aqua@Kitesvn.com

kitesquotes:

"Mọi vật đều có thời điểm của mình. Em đừng cố rút ngắn thời gian. Nếu trái chưa chín thì đừng nên hái. Nếu nhộng chưa chín thì đừng phá vỡ kén tằm. Nếu chưa gặp được tâm hồn đồng điệu thì đừng gửi trao trái tim. Đừng để thế giới này tác động. Xuân qua Hè tới. Đông sang thu về.
Đừng nôn nóng khi nhìn thấy những loài cây khác đã khoe lá khoe hoa. Hãy cứ bình tâm. Hãy đợi thời điểm của mình, em nhé. Hãy tận dụng những khoảng lặng này để bồi đắp cho chính mình và học cách khám phá điều sẽ xảy ra. Nếu em biết suy tư, khoảng thời gian chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa.
Vì thế, dù cuộc sống có trôi nhanh biết mấy, em nhớ để dành trong đời mình những khoảng lặng thời gian cho sự đợi chờ. Không chỉ như chờ đèn xanh bật sáng ở ngã tư, mà như chờ rượu chín rồi hãy uống.”

{Truyện ngắn: Như chờ tình đến rồi hãy yêu trích trong quyển ” Nếu biết trăm năm là hữu hạn” của Phạm Lữ Ân}
des by Aqua@Kitesvn.com

(Source: etsy.com)

Không cho phép mình được yêu, nghĩa là không can đảm. Nhưng không dám rời xa những thứ không gọi tên mình nữa, thì là hèn nhát, là tự chuốc lấy nỗi đau
Có rất nhiều chuyện, trước khi kịp quý trọng thì đã thành chuyện xưa. Có rất nhiều người, trước khi kịp để tâm thì đã thành người cũ.
- somewhere (via gemini-meimei)

have you ever started crying for one reason then end up crying about every possible thing wrong with your life

(Source: ilytbh)

(Source: pon-chan)

When my absence doesn’t alter your life, then my presence has no meaning in it
- Uknown (via exoticwild)

(Source: cudah)

softwaring:

Views of Mt Fuji; Yuga Kurita