the-lady-of-february:

“Đừng chờem không về nữa đâudẫu con đường xưa vẫn níu chân mỗi lần lòng em nông nổidẫu anh hoài công thả từng giọt mưa về trời như một lời hối lỗithì,giữa chúng ta vẫn chỉ là những nghi hoặc khó nguôi vơi.Đừng chờvà đừng nhắc nữa, chuyện xưa lắc xưa lơem như đứa trẻ thơ, chóng quên - và quên luôn nỗi nhớanh đừng về nơi hẹn xưa,nhặt tìm những kỉ niệm mà tự mình giẫm vỡtiếc gì nữa dở dang?!.
Đừng chờem không về nữa đâu…”
[Ngày trôi về phía cũ | Anh Khang]

the-lady-of-february:

Đừng chờ

em không về nữa đâu

dẫu con đường xưa vẫn níu chân mỗi lần lòng em nông nổi

dẫu anh hoài công thả từng giọt mưa về trời như một lời hối lỗi

thì,

giữa chúng ta vẫn chỉ là những nghi hoặc khó nguôi vơi

.

Đừng chờ

và đừng nhắc nữa, chuyện xưa lắc xưa lơ

em như đứa trẻ thơ, chóng quên - và quên luôn nỗi nhớ

anh đừng về nơi hẹn xưa,

nhặt tìm những kỉ niệm mà tự mình giẫm vỡ

tiếc gì nữa dở dang?!

.

Đừng chờ

em không về nữa đâu…

[Ngày trôi về phía cũ | Anh Khang]

t-i-i-w-h-y-i:

Yêh -.-

(Source: c-cassandra)

dang-thanh-van:

Bóp má …dễ thương quá *chọt chọt màng hình*

(Source: Yahoo! Japan)

dang-thanh-van:

Cái mặt sắp bị đập :))))

dang-thanh-van:

Cái mặt sắp bị đập :))))

(Source: pugsfromouterspace)

hplyrikz:

Clear your mind here

hplyrikz:

Clear your mind here

ou-es-tu2819:

" Chúng ta đều như vậy, lướt qua cuộc sống của nhau. Chỉ như một bản nhạc bỗng được chơi trong một ngày đầy gió …"
-st- 

ou-es-tu2819:

" Chúng ta đều như vậy, lướt qua cuộc sống của nhau. Chỉ như một bản nhạc bỗng được chơi trong một ngày đầy gió …"

-st- 

You can’t go on forever. At some point, you stop.
- Film: Letters To Juliet 


(via chimsebeo)

(Source: hqlines)

aseaofquotes:

Robert Sheffield, Turn Around Bright Eyes

aseaofquotes:

Robert Sheffield, Turn Around Bright Eyes

You can’t blame a man for trying to hold on to something that he always has loved and always will love.
- Film: The Palm Beach Story (via tranng)

(Source: hqlines)