lovequotesrus:

EVERYTHING LOVE

"It feels really sad, to me, to go to a dark bedroom. It’s like surrendering to the night or something. I like to fall asleep either reading or watching a film or something…"

"It feels really sad, to me, to go to a dark bedroom. It’s like surrendering to the night or something. I like to fall asleep either reading or watching a film or something…"

(Source: lovelyjamesfranco)

nguyenthienngan:

Thật ngang trái. Ở nhà thì buồn. Đi chơi thì mệt. Mà người để rủ về nhà chơi thì không có.

nabinguyen:

"Chúc cậu hạnh phúc, thanh xuân của tớ."

nabinguyen:

"Chúc cậu hạnh phúc, thanh xuân của tớ."

how might one define Sherlock Holmes?

(Source: 221boyfriends)

miechum:

“Mỗi chúng ta sẽ luôn có một người không thể nào quên. Và thường thì người đó đã quên ta rồi…”

- Phan Ý Yên -

(via letpastgo)

(Source: xoixeo)

whiterose91:

“Những chuyện buồn rất buồn không cần được nói ra. Chỉ cần ngồi cạnh nhau. Im lặng. Và bảo rằng hôm qua mới có một con kiến nữa lại chết đuối trong cốc nước cam. Vậy là đủ.”

Không phải là chuyện tình | Chu Thùy Anh. (via mauvais-coffee)

(Source: behind-a-girl)

xoixeo:

Tình trạng chung ???

xoixeo:

Tình trạng chung ???

(Source: xoixeo)