(Source: explosivim)

Sometimes you can’t explain what you see in a person. It’s just the way they take you to a place where no one else can.
- (via ohlovequotes)
ivyjanes:

the sunset was actually terrifying yesterday

ivyjanes:

the sunset was actually terrifying yesterday

Sometimes you weren’t supposed to share pain. Sometimes it was best just to deal with it alone.
- Sarah Addison Allen, The Sugar Queen (via simply-quotes)
ilovewords:

[ i l o v e w o r d s ]
the-lady-of-february:

“Ai đi xa rồi cũng sẽ trở vềAi cũng phải qua biệt ly mới biết quý ngày đoàn tụAi cũng dăm ba lần vào vai tình phụAi cũng phải đôi lần qua những khoảng không nhau…Nhắn ai dù đang ở nơi đâuĐi qua ngày gió nhớ mang thêm áo ấm…”
- Bài thơ Đi qua ngày gió [tập thơ Rẽ lối nào cũng gặp nhớ thương] | Trần Việt Anh

the-lady-of-february:

Ai đi xa rồi cũng sẽ trở về
Ai cũng phải qua biệt ly mới biết quý ngày đoàn tụ
Ai cũng dăm ba lần vào vai tình phụ
Ai cũng phải đôi lần qua những khoảng không nhau…

Nhắn ai dù đang ở nơi đâu
Đi qua ngày gió nhớ mang thêm áo ấm…

- Bài thơ Đi qua ngày gió [tập thơ Rẽ lối nào cũng gặp nhớ thương] | Trần Việt Anh

jedidoctor:

I know that the characters are fictional.

But the emotional damage they cause is real.

sugoihentai:

Japanese Lantern Plant

It has the power to gather spirits.

the-lady-of-february:

“Chỉ cần em nắm tay anh
Bao nhiêu giông gió sẽ thành tình yêu”
- Nguyễn Thiên Ngân

the-lady-of-february:

Chỉ cần em nắm tay anh

Bao nhiêu giông gió sẽ thành tình yêu

- Nguyễn Thiên Ngân