ilovewords:

[ i l o v e w o r d s ]

psych2go:

For more posts like these, go visit psych2go

Psych2go features various psychological findings and myths. In the future, psych2go attempts to include sources to posts for the for the purpose of generating discussions and commentaries. This will give readers a chance to critically examine psychology.

Khi con gái nói trời đang lạnh, nghĩa là cô ấy muốn được ôm.
- (via linh-lan)
tomomi-pham:

"Tuổi trẻ thật đẹp khi ta có những người bạn tốt, một người để yêu, gia đình chờ đợi và những cung đường cần đi tới.”

tomomi-pham:

"Tuổi trẻ thật đẹp khi ta có những người bạn tốt, một người để yêu, gia đình chờ đợi và những cung đường cần đi tới.

he-huo:

Những chuyện không thể thay đổi được thì đừng nên bận tâm nữa, những người không thể níu kéo được thì hãy thử học cách buông tay, trái tim bị tổn thương thì hãy cố gắng tự chữa lành. Trên đời ngoài chuyện sinh tử, tất thảy đều chỉ là chuyện nhỏ. Đừng tự làm khó chính mình.- Nguồn: weibo | Dịch: Hòa Hỏa Vui lòng ghi đầy đủ nguồn khi copy sang trang web khác

he-huo:

Những chuyện không thể thay đổi được thì đừng nên bận tâm nữa, những người không thể níu kéo được thì hãy thử học cách buông tay, trái tim bị tổn thương thì hãy cố gắng tự chữa lành. Trên đời ngoài chuyện sinh tử, tất thảy đều chỉ là chuyện nhỏ. Đừng tự làm khó chính mình.

- Nguồn: weibo | Dịch: Hòa Hỏa
Vui lòng ghi đầy đủ nguồn khi copy sang trang web khác

I felt like crying but nothing came out. It was just a sort of sad sickness, sick sad, when you can’t feel any worse. I think you know it. I think everybody knows it now and then. But I think I have known it pretty often, too often.
- Charles Bukowski, Tales of Ordinary Madness (via feellng)
Sometimes you climb out of bed in the morning and you think, I’m not going to make it, but you laugh inside — remembering all the times you’ve felt that way.
- Charles Bukowski (via observando)
I mention her name and the old pain returns. Forget her, you say? How can you forget a living human being?
- Sholem Aleichem  (via tranng)

(Source: larmoyante)