(Source: hooke-r)

jennynguyen1812:

Đã biết là đau Sao còn cố chấp Đã biết mình thấp Sao cứ trèo cao. Đã biết lao đao Kiếp người lận đận Khó khăn trăm bận Thế mà vẫn liều. Biết trước khi yêu Là tim tan nát Trách người độc ác Vậy mà cứ yêu! Đau đớn càng nhiều Tình yêu càng đậm Trong lòng còn hận Nghĩa là còn thương! Ai ơi, yêu khổ trăm đường Giận thì không nỡ, thương thì lao đao Hỏi người… Tôi phải làm sao? - Vân Jenny -

jennynguyen1812:

Đã biết là đau
Sao còn cố chấp
Đã biết mình thấp
Sao cứ trèo cao.

Đã biết lao đao
Kiếp người lận đận
Khó khăn trăm bận
Thế mà vẫn liều.

Biết trước khi yêu
Là tim tan nát
Trách người độc ác
Vậy mà cứ yêu!

Đau đớn càng nhiều
Tình yêu càng đậm
Trong lòng còn hận
Nghĩa là còn thương!

Ai ơi, yêu khổ trăm đường
Giận thì không nỡ, thương thì lao đao
Hỏi người…
Tôi phải làm sao?

- Vân Jenny -

You were red. You liked me cause I was blue. You touched me and suddenly I was a lilac sky and you decided purple just wasn’t for you.
-

colors.  (via versteur)

wow.

(via remaining-beautiful)

fucking shit I read this and immediately burst into tears

(via athousandsweetkissies)

(Source: se7enteenblack)

ilovewords:

[ i l o v e w o r d s ]

scribbledit:

I hate it when I get inspired to art

and then I art

and the art says no

She looks sad. She looks angry. She looks different from everyone else I know—she cannot put on that happy face others wear when they know they are being watched. She doesn’t put on a face for me, which makes me trust her somehow.
- Matthew Quick, Silver Linings Playbook (via feellng)
december-pain:

"Đừng âu lo, anh sẽ cho em tự do. Từ nay về sau, em chắc sẽ vui hơn nhiều..”

december-pain:

"Đừng âu lo, anh sẽ cho em tự do.
Từ nay về sau, em chắc sẽ vui hơn nhiều..”

(Source: 1864damon)